Dla przyszłych klientów

Poniżej znajdują się ogólne wzory umów, jakie podpisujemy z naszymi klientami. Zdajemy sobie sprawę, że każdy klient ma własne wymagania, dlatego ostateczny kształt umowy uzgadniany jest indywidualnie.

Umowa o prowadzenie ewidencji ryczałtowej — wzór
Umowa o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów — wzór
Umowa o świadczenie usług księgowych — wzór

 

Dla aktualnych klientów

W związku z Państwa prośbami przygotowaliśmy wzory najbardziej przydatnych dokumentów:

Faktura VAT
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
Lista obecności
Nota korygująca
Rachunek
Raport kasowy
Rozliczenie delegacji
Umowa kupna-sprzedaży
Umowa o dzieło
Umowa o pracę
Umowa pożyczki
Umowa zlecenia