Kontrola dokumentów

Z naszego doświadczenia wiemy, że istnieją biura rachunkowe, które nie prowadzą poprawnie dokumentacji księgowej. Często zdarza się, że przejmując księgi spotykamy się z bałaganem księgowym oraz różnego typu błędami. Takie sytuacje mogą narazić przedsiębiorcę na kary nałożone przez urzędy. Oczywiste jest też, że przedsiębiorca decydując się korzystać z biura rachunkowego nie porusza się biegle po przepisach prawa podatkowego — dlatego nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji poprawności prowadzonej dokumentacji.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, chcielibyśmy Państwu zaoferować usługi polegające na jednorazowym lub cyklicznym sprawdzaniu dokumentacji pod względem poprawności wyliczonych podatków. Kontrola ta ma na celu wyeliminowanie zagrożeń ze strony Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związanych z błędnie zapłaconymi podatkami.

W jaki sposób kontrolujemy Państwa księgi?

Kontrola polega na sprawdzeniu poprawności każdego z miesięcy z osobna. Sprawdzamy rejestry VAT, deklaracje, poprawność zaksięgowania faktur, zestawienia obrotów i sald oraz wyliczenia podatku.

Dodatkowo, po sprawdzeniu całości, postaramy się Państwu doradzić, jakie wydatki mogą Państwo zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonego przedsiębiorstwa

Kontrola odbywa się po wcześniejszym omówieniu jej szczegółów w siedzibie naszej firmy. Czas jej trwania jest uzależniony od ilości miesięcy oraz dokumentów, jakie będą przez nas weryfikowane.

Dla oszczędności Państwa czasu, możemy oddelegować naszego pracownika, doświadczonego księgowego, do Państwa siedziby i przeprowadzić kontrolę dokumentacji na miejscu.

Dodatkowo, jeżeli po takiej kontroli, zdecydują się Państwo podpisać z nami umowę na prowadzenie usług księgowych, nie pobierzemy za usługę kontroli dokumentów żadnej opłaty.

Jeśli jesteś zainteresowany usługą kontroli dokumentów — skontaktuj się z nami.