Odliczanie podatku VAT od samochodów osobowych od 2014

Dodano: 3 wrze 2013

Obecne przepisy odliczania podatku VAT od nabycia samochodów osobowych oraz paliwa do nich mają obowiązywać do końca 2013 roku. W roku 2014 mają wejść w życie nowe przepisy, które wprowadzą podobne zasady odliczania podatku VAT. Rząd od pewnego czasu planuje jednak zmiany.

Obecne ograniczenia

Obecnie, w przypadku zakupu samochodu osobowego oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony można odliczyć 60% podatku VAT, nie więcej jednak niż 6000,00 zł. Podatek VAT można jednak odliczyć w całości od napraw samochodów osobowych, części zamiennych do nich oraz innych wydatków eksploatacyjnych. Wyłączone z odliczania podatku VAT jest natomiast paliwo do tych samochodów. Ograniczenie takie dotyczy również samochodów, które zostały nabyte na podstawie umowy najmu lub leasingu.

Podatek VAT można natomiast odliczyć od samochodów, które są przeznaczone do odsprzedaży lub oddania na podstawie odpłatnych umów najmu, leasingu lub innych o podobnym charakterze, jeżeli okres najmu tych samochodów będzie nie krótszy niż 6 miesięcy. Można również odliczyć cały podatek VAT od samochodów służących do przewożenia ładunków, samochody te muszą spełnić określone w ustawie warunki, a potwierdzeniem tego jest badanie techniczne przeprowadzone przez okręgowe stacje kontroli pojazdów. 

Jakie zmiany czekają nas od 2014?

Od 1 stycznia 2014 roku mają wejść w życie nowe przepisy, które są podobne do obecnych. Z przepisów tych wynika, że nadal w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony będzie można odliczyć 60% podatku VAT, nie więcej jednak niż 6000,00 zł.

Ograniczenie w odliczeniu podatku VAT nie będzie dotyczyło takich samochodów jak samochody typu van, które mają wykonane dodatkowe badania techniczne. Ograniczenie w odliczeniu podatku VAT ma również nie dotyczyć samochodów, w których liczba miejsc łącznie z miejscem kierowcy wynosi:

  • 1 jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
  • 2 jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
  • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.
     

Dopuszczalna ładowność oraz liczba siedzeń będzie określana na podstawie świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania tego świadectwa. Co ważne, pojazdy, które w takiej decyzji lub świadectwie homologacji nie będą miały informacji dotyczącej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc będą traktowane jako samochody osobowe i nie będzie można od nich odliczyć podatku VAT.

Propozycje rządu na rok 2014

Rząd ma jednak nowe propozycje dotyczące sposobu odliczania podatku VAT od samochodów osobowych. W związku z tym 11 czerwca 2013 roku podjął decyzję o złożenie derogacji dla Polski do Komisji Europejskiej.

Rząd proponuje ograniczenie w odliczaniu podatku VAT na następne 5 lat, tj. od 2014 roku do 2018 roku, od nabycia samochodów służbowych służących również do celów prywatnych. Podatnicy będą mogli odliczyć 50% podatku VAT, ograniczenie to obejmowałoby również zakup paliwa, naprawy samochodów, zakup części i inne wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych.

Zdaniem rządu zmiany te spowodują uproszczenie w odliczaniu podatku VAT u podatników, a także będą korzystne dla urzędów skarbowych. Jak tłumaczy rząd w Polsce zdecydowana większość firm to mali i mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników. W takich firmach trudno rozgraniczyć wydatki związane w użytkowaniem samochodów służbowych w celach prywatnych i związanych z prowadzeniem działalności. Podobny problem mają również w tym momencie urzędy skarbowe, które nie potrafią zweryfikować w jakim stopniu samochód jest wykorzystywany do celów służbowych.

Pomimo, że mamy początek września nie wiadomo, czy Komisja Europejska zgodzi się na derogację. Dla przypomnienia pierwszy wniosek, złożony jeszcze w 2012 roku, został odrzucony przez Komisję Europejską w lutym tego roku. Miejmy nadzieję, że jeżeli Komisja zgodzi się na proponowane zmiany to wyda decyzję na tyle szybko, by wszyscy mali i mikroprzedsiębiorcy (którzy we Wrocławiu stanowią trzon wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw) mogli dostosować się do wprowadzonych zmian.

« Wróć do listy aktualności