Odliczenie podatku VAT od bankowozów

Dodano: 11 wrze 2013

Przy nabyciu samochodów osobowych przedsiębiorca może odliczyć 60% podatku VAT, nie więcej jednak niż 6 000,00 zł. Przedsiębiorcy od dawna szukają sposobu na ominięcie tego przepisu, dlatego tak popularne w ostatnich czasach stały się bankowozy. Właśnie w ich sprawie toczą się spory między podatnikami, a fiskusem.

Od 1 stycznia 2011 roku, kiedy wprowadzono ograniczenie w odliczeniu podatku VAT, o którym mowa powyżej, wzrosło zainteresowanie przedsiębiorców pojazdami tzw. specjalnymi, głównie bankowozami typu C. Na bankowóz tego typu bardzo łatwo przerobić samochód sprzedawany jako osobowy, wystarczy dokonać kilku przeróbek. Wielu podatników, kupujących samochody z wyższego segmentu rynku, dokonuje takich przeróbek i rejestruje samochody osobowe jako pojazdy specjalne, czyli bankowozy typu C. Taka modyfikacja pozwala podatnikowi odliczyć cały podatek VAT, a także podatek VAT od paliwa kupionego do tego właśnie samochodu.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług możliwość odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu specjalnego oraz paliwa do tego samochodu jest możliwa, jeżeli pojazd ten służy do działalności opodatkowanej podatnika.

Właśnie o ten przepis toczy się spór pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi. Organy rozszerzają tę przesłankę twierdząc, że możliwość odliczenia podatku VAT od bankowozu i paliwa do niego jest możliwa, jeżeli wykorzystywanie takiego pojazdu w działalności podatnika jest konieczne. Przykładowo, jeżeli przewozimy duże ilości gotówki własnej lub na zlecenie.

Interpretacje Izb Skarbowych nie są korzystne dla podatników. 29 stycznia 2013 roku dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP2/443-1249/12-2/KG) wyjaśnił, że aby móc odliczyć podatek VAT bankowóz musi służyć działalności opodatkowanej, w takim zakresie, jaki służy do przewozu gotówki. Tylko wówczas takie użycie samochodu jest konieczne. Podobny pogląd w swojej interpretacji miał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – z 7 sierpnia 2012 (sygn. ILPP4/443-222/12-4/BA).

W ostatnim czasie sądy administracyjne mają jednak odmienne zdanie niż organy podatkowe, bardzo często wydając wyrok podkreślają, że organy podatkowe nie mają prawa kwestionować sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika. Prezentują również stanowisko, że jeżeli bankowóz jest wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawsze można odliczyć podatek VAT od jego zakupu, nieważne jaki rodzaj działalności prowadzi podatnik.

Takie stanowisko zaprezentowały między innymi WSA w Warszawie w wyroku z 9 kwietnia 2013 (sygn. akt III SA/Wa 3158/12 i z 22 lutego 2012 (sygn. akt III SA/Wa 2016/12) oraz WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 10 kwietnia 2013 (sygn. Akt I SA/Go 84/13) a także z 7 marca 2013 (sygn. akt I SA/Go 1113/12).

Jednak wcześniejsze wyroki sądów były niekorzystne dla podatników i przychylały się do zdania izb skarbowych, że jeżeli podatnicy nie wykorzystują bankowozów do przewożenia gotówki to przysługuje im możliwość odliczenia 60% podatku VAT od zakupu bankowozu i nie przysługuje im prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa do tego samochodu.

Przepisy dotyczące odliczenia podatku VAT od zakupu bankowozu i paliwa do niego są jasne. Nie ma w nich mowy o ograniczeniach związanych z rodzajem prowadzonej działalności. Ciężko jednak nie zauważyć, że ostatnie zainteresowanie firm bankowozami, które do tej pory nie potrzebowały takiego samochodu jest spowodowane preferencjami podatkowymi. Należy tutaj zaznaczyć, że w Polsce nie ma przepisów zabraniających korzystania z preferencji podatkowych. Jednak dla własnej ochrony podatnicy, którzy posiadają bankowozy i odliczyli pełen VAT od ich zakupu, a także odliczają VAT od paliwa do tego samochodu powinni gromadzić dowody na to, że samochody te rzeczywiście są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, tak, aby móc przedstawić związek pomiędzy jego zakupem a prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli po lekturze powyższego artykułu nasuwają się Państwu dodatkowe pytania dotyczące tego zagadnienia, zapraszamy do naszego biura rachunkowego we Wrocławiu, gdzie z przyjemnością rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości.

« Wróć do listy aktualności