Nasza oferta

Wiemy jak ważny jest spokój klienta powierzającego kwestie finansowe oraz zarządcze fachowej jednostce outsourcingowej, dlatego pragniemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę księgową, tak aby Wasza uwaga mogła zostać skupiona na dynamicznym rozwoju własnej firmy.

Kompleksowość świadczonych usług polega na obsłudze wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od rodzaju branży w której działają, w zakresie rachunkowości, podatków, a także kadr i płac. Pomożemy też Państwu w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z funkcjonowaniem księgowości w Waszym przedsiębiorstwie, a także fachowo odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu, ale świadczymy usługi dla przedsiębiorstw z całego kraju.

Cennik

Ze względu na różnorodność podmiotów gospodarczych, form prawnych, zagadnień księgowych, a także wielkość i złożoność firm, bardzo ciężko jest ustalić uniwersalny cennik, który mógłby zostać zastosowany dla każdego przedsiębiorstwa bez wyjątku. Z tego powodu nasze ceny są ustalane w drodze indywidualnych negocjacji z klientem.

Poniżej przedstawiamy orientacyjny cennik świadczonych przez nas usług:

Świadczone usługiCena od
Pełna księgowość600 zł
Księga przychodów i rozchodów bez VAT 100 zł
Księga przychodów i rozchodów z VAT150 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez VAT100 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z VAT150 zł
Karta podatkowa80 zł
Obsługa kadrowo–płacowa35 zł
Przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia działalności100 zł
Opracowanie zakładowego planu kont500 zł
Opracowanie polityki rachunkowości500 zł
Kontrola dokumentacji księgowej (dla osób niebędących klientami)200 zł
Sporządzenie deklaracji PIT dla osoby fizycznej (dla osób niebędących klientami)40 zł

Zakres usług

W zakres usług w podstawowej wersji umowy wchodzi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla ryczałtowców,
 • ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • kontrola dokumentacji klienta pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Zleceniodawcy (do 5 pracowników obsługa bez dodatkowej opłaty),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • informowanie klienta z dwudniowym wyprzedzeniem o terminach i kwotach podatków drogą mailową,
 • sporządzanie miesięcznych wydruków zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz ewidencji podatku VAT,
 • sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie zeznania rocznego dla podatku dochodowego od osób prawnych Zleceniodawcy,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań,
 • bieżąca kontrola rozrachunków Zleceniodawcy z kontrahentami oraz przesyłanie stanów rozrachunków co dwa miesiące drogą mailową,
 • sporządzanie wyniku finansowego po każdym zamkniętym miesiącu,
 • reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami publicznymi,
 • informowanie klienta drogą mailową o istotnych zmianach w przepisach podatkowych, które mają wpływ na rodzaj prowadzonej przez niego działalności,
 • udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • aktualizowanie obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • zachowanie tajemnicy służbowej związanej z prowadzeniem księgi podatkowej.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że specyfika działalności każdej firmy jest różna, dlatego staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb naszych klientów. W ramach usług dodatkowych, świadczymy m.in.:

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności zarządu,
 • sporządzenie protokołu ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie do izby skarbowej wniosku o interpretację indywidualną,
 • zwroty podatku VAT od zakupów dokonanych na terenie UE,
 • zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń,
 • sporządzenie potwierdzeń sald do dostawców, a także wysyłka wystawionych potwierdzeń sald do odbiorców i dostawców,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym pracowników, a także naliczanie płac - za każdego pracownika powyżej 5 zatrudnionych,
 • opłaty skarbowe do urzędów związane z reprezentacją klienta przed organami podatkowymi,
 • wysyłka deklaracji PIT-11 pracowników,
 • dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej,
 • usługi ekspresowe,
 • rozliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane VZM,
 • rozliczenie roczne PIT osób niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.